سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه

چکیده

در این نوشتار، پس از نگاهی اجمالی به آیات صفات خبری خداوند، تفکر ظاهرنگری نسبت به آیات صفات، منشأ پیدایش و شکل گیری این تفکر،اوج و افول های آن در مقاطع مختلف تاریخ، پیامدها و آثار منفی آن در فرهنگ اعتقادی مسلمانان به تصویر کشیده شده است.
از صاحب نظران و فرقه های کلامی و مذهبی که در پرورش اندیشه ظاهرنگری و انتساب صفات ظاهری انسان گونه به خداوند تلاش می ورزیدند، یاد می شود. از همفکران جریان ظاهرنگری که در بسترهای گوناگون تاریخی در جهت تعدیل دیدگاه های دیگر همسانان خود تلاش های لازم را به عمل می آورند، نیز سخن گفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Historical Course of Formalistic Look at the Verses of Attributes

نویسنده [English]

  • Sayyid Muḥammad Ḥusayn Mūsawī Muballiq
چکیده [English]

After a brief look at the verses of Divine Attributes mentioned in traditions, the present article proceeds to delineate formalism in relation to the verses of Divine Attributes, the origin and formation of such thinking, its vicissitudes over different historical periods, and its negative consequences and impacts on the Muslims' ideological culture.
Mention is also made of the authorities and the theological and religious sects that have made attempts in promoting formalism and attributing seemingly human attributes to God. Furthermore, like-minded formalists which have made necessary attempts in different historical contexts to modify the viewpoints of their other counterparts are also touched upon.