درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

این نوشتار نگاهى گذرا به برخى از مباحث جامعه ‏شناسى خانواده دارد. موضوعات در این مقاله عبارتند از: تعریف خانواده، شکل‏ گیرى خانواده، انواع خانواده، انواع ازدواج، مقام زن، والدین، فرزندان حفظ کیان خانواده و معیارهاى انتخاب خانواده. در تعریف خانواده، نویسنده به خانواده گسترده متمایل است و در بحث شکل‏ گیرى خانواده، هرج و مرج جنسى را باور ندارد. خانواده چند همسرى، مرکب، زن سالار، گسترده از شکل‏ هاى خانواده خوانده شده است و ازدواج ربایشى، اسارتى، معامله‏ اى، موقت، شغار، مبادله‏ اى، امانى، گروهى، معاوضى و ارثى ذیل عنوان انواع ازدواج آمده است. معیارهاى انتخاب همسر ایمان، پاکدامنى، شایستگى، آرامش‏ بخشى، خوش زبانى، تناسب سنى و تواضع معرفى شده است.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Sociology of Family in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Muḥammad Bahrāmī
چکیده [English]

This writing takes a brief glance at certain sociological discourses of family. The topics dealt with in this article are: definition of family; formation of family; different types of family, different types of marriage; the status of women; parents; children; preserving the entity of a family; and the criteria for selecting a family.
In the definition of a family, the writer has an inclination toward the extended family; and in discussion of family formation, he does not believe in sexual anarchy. Different forms of family are regarded to be bigamous, compound, female-dominated, and extended family. Whereas, different types of marriage are considered to be eloped, captive, transactional, temporary, shighār (by compensation), exchanging, amānī (in trust), group, swapped, and inherited.
Criteria for choosing a spouse are introduced to be faithfulness, chastity, competence, comfortingness, suave-speech, age proportion, and humility.