قرآن و کارکردهای نهاد خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه

چکیده

این پژوهش به کارکردهاى خانواده و نقش آن در استحکام نهاد خانواده پرداخته است. یاد کرد زیست اجتماعى انسان، نهاد کوچک اجتماعى خانواده، پیشینه و امروز خانواده بحث‏ هاى درآمدى نوشتار را صورت داده است. کارکردهاى روانى که خود بر دو شاخه روانى - جنسى و روانى - عاطفى تقسیم مى ‏شود و نیز کارکردهاى اجتماعى، شامل فرزندزایى، مفهوم تربیت، تربیت مذهبى، شیوه‏ ها و برآیندهاى تربیت خانواده در ماندگارى و ثبات بخشى خانواده و همچنین کارکردهاى اقتصادى خانواده، مطالب محورى و مهم تحقیق به شمار مى‏ روند.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur'an and the Functions of the Family Institution

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥusayn Hāshimī
چکیده [English]

This research deals with the functions of the family and its role in reinforcing the family foundation. The introductory discussions of this article include the sociobiology of human being, family as a small social unit, and the past and present status of family. Psychological functions which are dichotomized into psycho-sexual and psycho-emotional; the social functions such as child birth, concept of training, religious training, procedures and resultants of family training in durability and stability; as well as the family's economic functions are the pivotal and significant issues dealt with in this research.