مصونیت قرآن از تحریف در نگاه فیض کاشانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث و عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

چکیده

نویسنده پس از طرح مسئله تحریف، دلایل فیض بر عدم تحریف لفظى قرآن را مطرح و مورد ارزیابى قرار مى‏دهد. سپس دیدگاه فیض را راجع به روایات تحریف توضیح داده و بر این باور است که این روایات از نظر فیض ناظر به تحریف معنوى و تفسیر آیات است نه تحریف لفظى.
آنگاه به نقد فیض بر دیدگاه کسانى که معتقد به تحریف‏اند، پرداخته و دلایل آنان را از نظر فیض ناتمام مى‏داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immunity of the Qur'an from Distortion as Viewed by Fayḍ Kāshānī

نویسنده [English]

  • Ḥamīd Riḍā Fahīmī Tabār
چکیده [English]

Bringing up the issue of distortion, the writer addresses the two reasons given by Fayḍ in relation to the Qur'an as being literally undistorted. Then, he proceeds to explain the traditions concerning distortion, contending that in view of Fayḍ these traditions relate to intellectual distortion and the interpretation of the verses, rather than to literal distortion.
Finally, he goes on to deal with the Fayḍ's criticism of those who believe in distortion, and regards their reasons as incomplete in his view.