تفسیر قرآن به قرآن و جایگاه سنّت؛ آخرین سخنرانی منتشر نشده از آیت الله معرفت


عنوان مقاله [English]

The interpretation of the Quran and the Sunnah

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Marefat