دوره و شماره: دوره 12، 46-47 - شماره پیاپی 46، پاییز 1385، صفحه 1-412 (ویژه وحی و پیامبری، به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص) ) 
6. درنگی در شیوه بیانی قرآن

صفحه 88-99

سید محمدحسین فضل الله؛ موسی دانش


8. وحی در لغت قرآن

صفحه 134-145

عباس عبدالله پور


10. پاداش رسالت

صفحه 168-181

مهدی آریان فر


17. جوان در قرآن

صفحه 278-307

سید ابراهیم سجادی


20. نگاهی به مقوله رنگ در قرآن (2)

صفحه 334-353

سید محمدجواد صداقت کشفی