روش شناسی تفسیر منهج الصادقین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این نوشتار به معرفى روش تفسیر منهج الصادقین مى پردازد.
نویسنده نخست مفسر را به صورت فشرده معرفى مى کند. آنگاه تفسیر منهج الصادقین را معرفى و دیدگاه مفسر را راجع به تفسیر قرآن توضیح مى دهد. در ادامه تفسیر منهج الصادقین را از ابعاد روائى و بهره گیرى از فنون ادبى بررسى مى کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of Tafsīr-i Minhaj al-Ṣādiqīn

نویسنده [English]

  • Ḥamīd Riḍā Fahīmī Tabār
چکیده [English]

This writing attempts to introduce the interpretational methodology of Minhaj al-Ṣādiqīn. The writer first introduces in a concise way the interpreter; and then, introduces Minhaj al-Ṣādiqīn interpretation and explains the interpreter's viewpoint concerning the interpretation of the Qur'an. Further on, he surveys Minhaj al-Ṣādiqīn interpretation in view of its traditional dimension and exploitation of literary arts.