نقد و بررسی برنامه و متون آموزشی تفسیر در دانشگاه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

پس از پیروزى انقلاب، گرایش علوم قرآن و حدیث ـ یکى از پنج گرایش رشته الهیات و معارف اسلامى ـ در دانشگاه ها، مؤسسات آموزشى، پژوهشى و حوزه هاى علمیه، به واسطه نیاز جامعه به علوم و معارف قرآنى و حدیثى، مورد استقبال چشمگیر علاقمندان قرار گرفت. اما متأسفانه، در طول دو دهه گذشته، به واسطه عدم تغییر جدى در برنامه، مواد و متون آموزشى، رفته رفته از همراى با نیازهاى جامعه بازمانده و در حال حاضر، ضعف ها و کاستى هاى گوناگونى بر آن سایه افکنده، که رفع آن، همفکرى و همکارى صاحب نظران را مى طلبد، در این نوشتار، نخست به صورت کلى به کاستى ها و ضعف هاى این گرایش اشاره شده و سپس به صورت خاص، کاستى ها و ضعف هاى درس تفسیر مورد بازبینى قرار گرفته است، در بخش سوم نیز متون تفسیرى و سر فصل هاى درس تفسیر به تفکیک مقاطع مورد نقد و بررسى واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Exegesis Curriculum and Educational Texts in Universities

نویسنده [English]

  • Sayyid Muṣṭafā Aḥmadzāda
چکیده [English]

After the victory of the Islamic revolution, the sub-course of Qur'anic and Ḥadīth Sciences – one of the five sub-courses of Theology and Islamic Ma‘ārif (Divine knowledge) – was, due to society's need for Qur'anic and adīth sciences and ma‘ārif, widely welcomed by those interested in this field at universities, higher education and research institutes, as well as Hawza Ilmiya (religious study circles). Unfortunately, however, this sub-course has gradually lost its conformity with the society's demands in the past two decades because of a lack of serious alterations in its curriculum and educational texts and materials; and at present, it has been overshadowed by various weaknesses and deficiencies, the resolving of which requires sympathetic thinking and cooperation of the relevant experts and authorities. In this writing, first a general reference has been made to the deficiencies and weaknesses of this sub-course; and then, the deficiencies and weaknesses of interpretation (tafsīr) lesson, in particular, are reexamined. In the third part, interpretation texts and the syllabus of interpretation lesson are separately reviewed for each study level.