وحی در لغت قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این نوشتار در پى شناساندن مفهوم و مؤلفه معنائى واژه وحى در فرهنگ ها و کاربردهاى قرآنى آن است. نویسنده نخست به بررسى مفهوم لغوى واژه پرداخته است سپس ترکیب هاى قرآنى آن را بررسى کرده آنگاه به موارد کاربرد واژه وحى و معانى کاربردى آن اشاره نموده و از پنج معنا یاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revelation in Lexicons and the Qur'an

نویسنده [English]

  • ‘Abbās ‘Abdullāhpūr
چکیده [English]

This article is intended to introduce the concept and the semantic components of the term "revelation" in Qur'anic lexicons and applications. The writer first examines the literal meaning of the word, and then reviews its Qur'anic compounds. Afterwards, he points out the applications of the word revelation and its applied meanings, and touches upon five of its meanings.