قرآن؛ جمهوریت و مردم سالاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده نخست تعریفى از جمهوریت ارائه مى کند آنگاه به مؤلفه هاى بنیادى و علمى آن مى پردازد. در بخش مؤلفه هاى بنیادى از عناوینى چون: توحید در ساحت اندیشهوزى، عدالت محورى، قانونمندى، آزادى اندیشه، رضایت و مقبولیت عامه بحث مى کند و دربخش مؤلفه هاى عینى و علمى محورهاى زیر را مورد بررسى قرار مى دهد: هدایت و رهبرى مستمر، جامعه دینى، وجود نهادهاى نظارتى، مشارکت سیاسى فراگیر.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur'an, Republicanism, and Democracy

نویسنده [English]

  • Mas‘ūd Pūrfard
چکیده [English]

The writer first gives a definition of republicanism and then deals with its fundamental and practical components. Concerning the fundamental components, he discusses such topics as unity in the realm of thinking, justice-orientation, lawfulness, freedom of thought, popular satisfaction and acceptability; and in the section related to objective and practical components, he studies the following topics: continuous guidance and leadership, religious community, the existence of supervising organizations, and comprehensive political participation.