ابعاد تربیتی سوره غافر با تکیه بر تفسیر المیزان به روش داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه

2 موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا خوراسگان اصفهان

10.22081/jqr.2020.58963.3046

چکیده

در این پژوهش تلاش شده الگوهای تربیتی سوره غافر در آموزه‌های ارائه‌شده در تفسیر المیزان کشف شود. ازاین‌رو از روش پژوهشی داده‌بنیاد استفاده شده و در نهایت، 458مفهوم، 6مؤلفه و46 مقوله جزئی تربیتی استخراج شده است.
این مقاله سوره غافر را با رویکرد تربیتی بررسی می‌نماید؛ زیرا فلسفه بعثت پیامبران و اساسی‌ترین وظیفه اولیای الهی و متولیان و مربیان جامعه اسلامی، تربیت اسلامی است که یکی از مهم‌ترین و عمده‌ترین معارف اسلامی را نیز تشکیل داده است. برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تربیتی شناسایی شده سوره غافر در تفسیر المیزان عبارت‌اند از: مربی (الله، رسول، ...)، متربی (امت نبی اکرم، برخی مؤمنان، موسی و ...)، زمینه (مقدمه آوردن، رعایت آداب و ...)، موانع تربیتی (فساد، گناه و ...)، اهداف (ورود به جهنم و بهشت و ...)، نتایج (آگاه‌سازی متربی، پیروی از مربی و ...)، فایده تربیت (دلگرمی مربی و زیاد شدن عطوفت متربی)، مبانی (رعایت مساوات، عمل و عکس‌العمل و ...)، قاعده (دنیا دار فانی و آخرت دار باقی و ...)، روش (تذکر و عاقبت‌اندیشی و ...) و ابزار تربیتی (استشهاد آوردن، استفاده از قواعد ادبی و ...). و این ابعاد تربیتی شناسایی شده و شش الگو و مدل تحقیق را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Educational Dimensions of Surat Al-Ghāfir with Reliance on Tafsīr Al-Mīzān by Means of Data-based Method

نویسندگان [English]

  • mohsen khoshfar 1
  • zeinab bahadorani 2
  • tahere zarean 2
2 Fatemeh Al-Zahra Higher Education Institute