نقد ترجمه استاد فولادوند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ترجمه فارسى استاد محمد مهدى فولادوند از قرآن کریم در حال حاضر در شمار یکى از بهترین و موفق ترین ترجمه ها قرار داد که به دور از گرایش هاى خاص و رویکردهاى افراطى به انجام رسیده است. مترجم محترم در این ترجمه اصل را بر روانى و خوشخوانى نهاده و ترجمه اى شایسته و در خور تقدیر ارائه داده است. این اثر، ترجمه اى مبسوط و گاه تفسیرآمیز از قرآن کریم است که سطح علمى و تحقیقى آن در خور اعتناست. ولى با وجود همه محاسن و ارزش هایش همانند سایر ترجمه ها در خور نقد و بررسى و داراى نقاط قوت و ضعف علمى است. در این نوشتار ترجمه یاد شده از ابعاد مختلف صرفى، نحوى و ادبى مورد بررسى قرار مى گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Translation of Professor Muḥammad Mahdī Fūlādvand

نویسنده [English]

  • Mahdī Sultānī Rinānī
چکیده [English]

The Persian translation of Professor Muḥammad Mahdī Fūladvand is at present regarded as one of the best and most successful translations of the Qur'an, which has been accomplished away from specific tendencies and extremist approaches. The respectable translator has based his translation on fluency and readability and presented a competent and praiseworthy translation. This work is an extended and, on occasions, interpreted translation of the Holy Qur'an whose level of scholarship is highly remarkable. Despite all merits and values, however, like other translations, it is open to criticism and holds certain scholarly strengths and weaknesses. In this article, the above translation is examined from various morphological, syntactic, and literary dimensions.