با ترجمه قرآن استاد مجتبوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 ترجمه دکتر سید جلال الدین مجتبوى به اجمال مورد بررسى و نقد قرار گرفته است.
 نویسنده استفاده از علایم سجاوندى، توضیح و تفسیر برخى آیات داراى ابهام، بیان فلسفه نامگذارى سوره‌ها و ویرایش خوب از مزایاى ترجمه؛ ترجمه تحت اللفظى، افراط در فارسى سازى، عدم انتقال ظرافتهاى آیات، استفاده از کلمات مهجور و کاستى ویرایش به صورت محدود را از جمله ضعفهاى این ترجمه بر مى‌شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

15

نویسنده [English]

  • Musa Hoseyni