نویسنده = سید حجت جعفری
تعداد مقالات: 1
1. کتابشناسی موضوعی تفسیر بر اساس ترتیب نزول

دوره 16، 62-63، پاییز 1389، صفحه 272-297

سید حجت جعفری