نویسنده = اعظم پرچم
تعداد مقالات: 1
1. نقش معاد در ایجاد امید و تحکیم امید آدمی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1389، صفحه 186-203

اعظم پرچم؛ زهرا محققیان