نویسنده = زهرا کلباسی
تعداد مقالات: 4
1. کاوشی در تاریخ‌گذاری سوره حجرات و نقش آن در نقد روایات ترتیب نزول

دوره 23، شماره 87، تابستان 1397، صفحه 62-79

زهرا کلباسی؛ امیر احمد نژاد


2. قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن»

دوره 23، شماره 86، بهار 1397، صفحه 128-149

امیر احمد نژاد؛ زهرا کلباسی


3. شناخت آخرین سوره نازل شده و تأثیر آن بر چگونگی تعامل با غیر مسلمانان

دوره 21، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 56-79

زهرا کلباسی؛ امیر احمد نژاد


4. مخاطب شناسی و تاریخ گذاری آیه 91 سوره انعام

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 52-73

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد