نویسنده = محمد شکری
تعداد مقالات: 1
1. پاسخی به شبهه اطلاق عنوان «اخت هارون» بر مریم در قرآن کریم

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 96-109

علی نظری؛ محمد شکری