نویسنده = عباس اسماعیلی‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن

دوره 21، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 4-27

محمدعلی رضایی کرمانی؛ مرضیه رستمیان؛ حسن نقی‌زاده؛ عباس اسماعیلی‌زاده


2. ارزیابی روایات تقسیمات چهارگانه قرآن

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 26-51

بتول احمدی؛ سهیلا پیروزفر؛ عباس اسماعیلی‌زاده