نویسنده = علیرضا قاسمی زاد
تعداد مقالات: 1
1. «دابّةالارض» یا پدیده‌ای از رخداد انرژی

دوره 22، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 138-161

احمد جعفری؛ علیرضا قاسمی زاد؛ محمد جواد سلمان پور؛ سید روح اله دهقان باغی