نویسنده = اصغر هادی
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی صبر در قرآن

دوره 23، شماره 86، بهار 1397، صفحه 150-173

علی صالحی حاجی ابادی؛ اصغر هادی