نویسنده = کاظم قاضی زاده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

دوره 21، شماره 78، بهار 1395، صفحه 4-33

روح اله ناظمی؛ کاظم قاضی زاده؛ عبدالرضا زاهدی