کلیدواژه‌ها = جفر
تعداد مقالات: 1
1. «ده فرمان» و «الواح» در تفاسیر شیعه و سنّی

دوره 17، 65-66، تابستان 1390، صفحه 272-295

لیاقت تأکیم؛ محمد حسین محمدپور