کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 2
1. نقش معاد در ایجاد امید و تحکیم امید آدمی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1389، صفحه 186-203

اعظم پرچم؛ زهرا محققیان


2. قرآن و حقایق علمى

دوره 11، شماره 44، زمستان 1384، صفحه 166-191

محمد مهدی مسعودی