کلیدواژه‌ها = علم امام
تعداد مقالات: 2
1. «ده فرمان» و «الواح» در تفاسیر شیعه و سنّی

دوره 17، 65-66، تابستان 1390، صفحه 272-295

لیاقت تأکیم؛ محمد حسین محمدپور


2. علم پیامبر و امام در تفسیر «من وحی القرآن»

دوره 17، 65-66، تابستان 1390، صفحه 216-247

حسن رهبری