دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل نقدها و روش‌ علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم بر آرای تفسیری رشیدرضا در المنار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

محمد حسین بیات؛ حسین محققی