دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تحلیلی مؤلفه شفاعت در تجربیات نزدیک به مرگ با آرای علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22081/jqr.2024.68680.3971

فاطمه اسدی؛ کمال صحرایی اردکانی؛ احمد زارع زردینی؛ عباس موزون


نقد دیدگاه مجتهد شبستری در مورد دعوی پیامبر و علت طبیعی قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22081/jqr.2023.66999.3807

سارا قاسمی شبانکاره؛ علی رضا مختاری؛ سیده فاطمه موسوی