نویسنده = جواد سلمان زاده
تعداد مقالات: 2
1. متدولوژی معناشناسی واژگان قرآن

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 136-157

جواد سلمان زاده؛ زینب سادات حسینی


2. نقد و ارزیابی روایات شأن نزول سوره تحریم

دوره 19، شماره 73، بهار 1392، صفحه 96-123

محمد خامه گر؛ جواد سلمان زاده