نویسنده = سید حسین سیدی
تعداد مقالات: 3
2. درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن

دوره 19، شماره 73، بهار 1392، صفحه 38-51

سید حسین سیدی؛ فرحناز شاهوردی


3. تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن

دوره 18، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 4-21

سید حسین سیدی؛ زهرا حامدی شیروان