نویسنده = امیر احمدنژاد
تعداد مقالات: 3
1. مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده

دوره 20، شماره 77، زمستان 1394، صفحه 46-71

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد