نویسنده = حجت الله فسنقری
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر ترجمه آیات قرآن در جلد اول تفسیر نور

دوره 17، شماره 68، زمستان 1390، صفحه 136-147

حجت الله فسنقری