نویسنده = مژگان آقایی
تعداد مقالات: 1
1. قرائات قرآن

دوره 17، 65-66، تابستان 1390، صفحه 334-351

فردریک لیم هویس؛ مژگان آقایی؛ راحله نوشاوند