نویسنده = فرج الله میرعرب
تعداد مقالات: 2
1. نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن

دوره 22، شماره 82، بهار 1396، صفحه 30-53

فرج الله میرعرب؛ سیدمحمدرضا صفوی


2. نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 74-95

فرج الله میرعرب؛ سیدمحمدرضا صفوی