نویسنده = حسن نقی‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن

دوره 21، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 4-27

محمدعلی رضایی کرمانی؛ مرضیه رستمیان؛ حسن نقی‌زاده؛ عباس اسماعیلی‌زاده


2. اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 4-25

محمد خامه گر؛ حسن نقی‌زاده؛ محمدعلی رضایی کرمانی