نویسنده = احمد جعفری
تعداد مقالات: 2
1. جستاری در تفسیر «اربعة ایام» سوره فصلت

دوره 24، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 83-100

محسن زارعی جلیانی؛ احمد جعفری


2. «دابّةالارض» یا پدیده‌ای از رخداد انرژی

دوره 22، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 138-161

احمد جعفری؛ علیرضا قاسمی زاد؛ محمد جواد سلمان پور؛ سید روح اله دهقان باغی