کلیدواژه‌ها = انسجام
تعداد مقالات: 4
1. نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت‌بخش سوره‌های قرآن

دوره 22، شماره 82، بهار 1396، صفحه 54-71

حامد معرفت؛ علی راد


2. مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده

دوره 20، شماره 74، بهار 1394، صفحه 120-145

معصومه نعمتی قزوینی؛ طاهره ایشانی


3. مطالعه زبان شناختی روابط متنی در قرآن

دوره 16، شماره 64، زمستان 1389، صفحه 220-242

سلوی محمد العوی؛ ابوالفضل حرّی