کلیدواژه‌ها = تفسیر مقایسه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی

دوره 20، شماره 77، زمستان 1394، صفحه 4-21

انسیه عسگری؛ محمد کاظم شاکر