کلیدواژه‌ها = واژه های قرآن
تعداد مقالات: 1
1. متدولوژی معناشناسی واژگان قرآن

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 136-157

جواد سلمان زاده؛ زینب سادات حسینی