نویسنده = سید محمود طیب حسینی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل موعظة الهی در آیة 46 سورة سبأ

دوره 24، شماره 91، تابستان 1398، صفحه 5-28

حامد شریفی نسب؛ سید محمود طیب حسینی


2. نظریه ای نوین در معنای ظاهر و تنزیل قرآن

دوره 21، شماره 78، بهار 1395، صفحه 64-85

سید محمود طیب حسینی


3. تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه

دوره 20، شماره 77، زمستان 1394، صفحه 22-45

سید محمود طیب‌حسینی؛ راضیه مُشک مسجدی