نویسنده = انسیه عسگری
تعداد مقالات: 3
1. ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی

دوره 20، شماره 77، زمستان 1394، صفحه 4-21

انسیه عسگری؛ محمد کاظم شاکر


2. دستان باز؛ قرائتی دوباره از سوره مائده

دوره 18، شماره 69، بهار 1391، صفحه 156-189

نیل رابینسون؛ محمد کاظم شاکر؛ انسیه عسگری


3. معناشناسی نوین از واژه شیطان

دوره 16، شماره 64، زمستان 1389، صفحه 204-219

انسیه عسگری