کلیدواژه‌ها = سوره حمد
تعداد مقالات: 4
1. الگوهای تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبایی؛ مطالعه موردی سوره حمد

دوره 24، شماره 90، بهار 1398، صفحه 153-180

علیرضا فخاری؛ طیبه یزدان مدد


2. بازشناسی و تحلیل کمّی منابع کتاب «التفسیر الاثری الجامع» مطالعه موردی سوره حمد

دوره 24، شماره 90، بهار 1398، صفحه 133-152

سعیده مطیعیان نجار؛ فاطمه علایی رحمانی


4. نقدی بر ترجمه آیات قرآن در جلد اول تفسیر نور

دوره 17، شماره 68، زمستان 1390، صفحه 136-147

حجت الله فسنقری