دوره و شماره: دوره 27، شماره 103، شهریور 1401 
واکاوی واژه‌پژوهی آیات قرآن در روایات تفسیری امام رضا (علیه السلام) بر اساس روش تحلیل متن

10.22081/jqr.2022.63196.3470

سید ادریس ناصری عیلامی؛ رحمت اله عبدالله زاده آرانی؛ سید عبدالرسول حسینی زاده؛ لیلا السادات مروجی


ارزیابی دیدگاه مفسران در نسبت «اغواگری» به خدا از سوی ابلیس و نتایج کلامی آن

10.22081/jqr.2022.63169.3467

علی اکبر کلانتری؛ سید مهدی مصطفوی؛ مهدی احمدی؛ محمد جواد سلمان پور