نویسنده = محمد خامه گر
تعداد مقالات: 14
2. نگاهی به چگونگی نزول سوره‌های قرآن کریم

دوره 22، شماره 85، زمستان 1396، صفحه 4-29

محمد خامه گر


3. اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 4-25

محمد خامه گر؛ حسن نقی‌زاده؛ محمدعلی رضایی کرمانی


4. نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره‌های قرآن

دوره 20، شماره 74، بهار 1394، صفحه 6-29

محمد خامه گر؛ محمد حسن رستمی


5. نقد و ارزیابی روایات شأن نزول سوره تحریم

دوره 19، شماره 73، بهار 1392، صفحه 96-123

محمد خامه گر؛ جواد سلمان زاده


6. نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول

دوره 18، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 32-50

محمد خامه گر؛ مهدی جلالی


7. روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات

دوره 18، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 118-143

محمد خامه گر؛ مرتضی ایروانی نجفی


11. نگرش جامع گرایانه به سوره‌های قرآن

دوره 14، شماره 56، زمستان 1387، صفحه 20-51

محمد خامه گر


12. «البیان» جلوه‌ای از اجتهاد روشمند در تفسیر قرآن

دوره 14، شماره 53، بهار 1387، صفحه 74-101

محمد خامه گر


13. نظریه هدفمندی سوره‌ها؛ مبانی و پیشینه

دوره 13، 51-52، زمستان 1386، صفحه 182-213

محمد خامه گر


14. درآمدى بر تفسیر ساختارى قرآن

دوره 8، 29-30، تابستان 1381، صفحه 208-271

محمد خامه گر