نویسنده = ابوالفضل حرّی
تعداد مقالات: 6
1. کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن

دوره 18، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 54-81

محمد آ.س. عبدالحلیم؛ ابوالفضل حرّی


3. هنر جناس‌سازی در قرآن

دوره 17، شماره 67، پاییز 1390، صفحه 70-98

آندرو ریپین؛ ابوالفضل حرّی


4. مطالعه زبان شناختی روابط متنی در قرآن

دوره 16، شماره 64، زمستان 1389، صفحه 220-242

سلوی محمد العوی؛ ابوالفضل حرّی


5. کژتابی‌های ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

دوره 16، 62-63، پاییز 1389، صفحه 364-380

محمد عبدالولی؛ ابوالفضل حرّی


6. فنون و صنایع ادبی در قرآن

دوره 15، 59-60، زمستان 1388، صفحه 154-179

مستنصر میر؛ ابوالفضل حرّی