نویسنده = محمد کاظم شاکر
تعداد مقالات: 5
1. ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی

دوره 20، شماره 77، زمستان 1394، صفحه 4-21

انسیه عسگری؛ محمد کاظم شاکر


2. تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب

دوره 20، شماره 76، پاییز 1394، صفحه 162-181

علی اسعدی؛ محمد کاظم شاکر؛ محمد اسعدی


4. دستان باز؛ قرائتی دوباره از سوره مائده

دوره 18، شماره 69، بهار 1391، صفحه 156-189

نیل رابینسون؛ محمد کاظم شاکر؛ انسیه عسگری


5. تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت

دوره 16، 62-63، پاییز 1389، صفحه 90-123

محمدکاظم شاکر