دوره و شماره: دوره 23، شماره 88، پاییز 1397، صفحه 4-171 
1. ضوابط نسخ تدریجی آیات از دیدگاه علامه معرفت

صفحه 4-27

فاطمه احمدی نژاد؛ سید عبدالرسول حسینی زاده؛ محمود ابوترابی


6. روش‌شناسی تحلیلی تفسیر واژگان قرآنی در کتاب «تحصیل نظائر القرآن» حکیم ترمذی

صفحه 128-155

داوود اسدیان؛ علی‌رضا دل‌افکار؛ سید ضیاءالدین علیانسب؛ محمدهادی امین ناجی