دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، زمستان 1398، صفحه 5-170 
4. پژوهش تطبیقی عصری‌بودن فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت

صفحه 73-94

ناصر عابدینی؛ علی رضا دل افکار؛ اکبر توحیدلو


5. پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آن

صفحه 95-122

ملیکا بایگانیان؛ محمدحسن رستمی؛ محمد جمال الدین خوش خاضع


6. تاریخ‌گذاری سوره قدر با تأکید بر مکّی یا مدنی بودن سوره

صفحه 123-148

رحمان عشریه؛ علیرضا کاوند؛ ابوذر خیر اندیش


7. جستاری در آراء و اندیشه‌های صبحی منصور با تأکید بر نماز در قرآن

صفحه 149-170

محمود قربانلو؛ سید محمدباقر حجتی؛ سید محمدعلی ایازی