نویسنده = محمدعلی رضایی اصفهانی
تعداد مقالات: 11
2. روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن

دوره 21، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 4-27

محمدعلی رضایی کرمانی؛ مرضیه رستمیان؛ حسن نقی‌زاده؛ عباس اسماعیلی‌زاده


3. اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 4-25

محمد خامه گر؛ حسن نقی‌زاده؛ محمدعلی رضایی کرمانی


4. نقد ترجمه ساختار لغوی ـ معنایی آیةالکرسی در ترجمه‌های فارسی

دوره 21، شماره 78، بهار 1395، صفحه 154-177

فاطمه آگهی؛ محمدعلی رضایی کرمانی


5. رهیافتی زبان‌شناسانه به واژه «أبتر»

دوره 18، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 4-31

محمدعلی رضایی کرمانی؛ بی بی زینب حسینی؛ مرتضی ایروانی نجفی


6. روش برداشت علمی از قرآن

دوره 12، شماره 45، بهار 1385، صفحه 90-127

محمدعلی رضایی اصفهانی


7. آسیب شناسی ترجمه های قرآن

دوره 11، شماره 44، زمستان 1384، صفحه 70-87

محمد علی رضایی اصفهانی


8. مفهوم‏ شناسی ضوابط و قواعد ترجمه قرآن

دوره 11، 42-43، پاییز 1384، صفحه 120-135

محمد علی رضایی اصفهانی


9. جایگاه سیاق در المیزان

دوره 3، 9-10، تابستان 1376، صفحه 194-205

محمد علی رضایی کرمانی


10. تفسیر المنیر در نگاه نقد و بررسی

دوره 2، 7-8، زمستان 1375، صفحه 306-323

محمد علی رضایی کرمانی


11. نقدی بر ترجمه جدید قرآن (ترجمه خرمشاهی)

دوره 2، 5-6، تابستان 1375، صفحه 392-407

محمدعلی رضایی کرمانی