نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، علی اصغر بازشناسی کارکردهای تفسیری فاصله [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 30-53]
 • آخوندی، محمدباقر راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه‌های قرآن [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 150-173]

ا

 • ایازی، سید علی نقی تأثیر کنش‌های اجتماعی در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآن [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 80-107]
 • ایازی، سید محمدعلی تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل) [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 108-131]
 • ایروانی نجفی، مرتضی واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقرَؤا القُرآنَ بِألحَانِ العَرَب» [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 120-149]
 • اسدی، علی نقد دیدگاه مفسران درباره ماهیت نافرمانی حضرت آدم(ع) [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 30-57]
 • اسماعیلی زاده، عباس تناسب آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سوره بقره با فضای نزول سوره [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 132-149]
 • اقبال، ابراهیم درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره عادیات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 54-83]

ب

 • بیات، فرزانه تناسب آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سوره بقره با فضای نزول سوره [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 132-149]

پ

 • پیروزفر، سهیلا واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقرَؤا القُرآنَ بِألحَانِ العَرَب» [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 120-149]

ج

 • جدی، حسین درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره عادیات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 54-83]
 • جعفری، احمد «دابّةالارض» یا پدیده‌ای از رخداد انرژی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 138-161]
 • جلالی، مهدی عقل گرایی سید رضی در تفسیر [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 72-97]
 • جلالی، مهدی تناسب آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سوره بقره با فضای نزول سوره [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 132-149]

ح

 • حاجی خانی، علی میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 150-173]
 • حیدری، محمدصادق تسدال و ادعای اقتباس آیات 27-32 سورۀ مائده از ترگوم و تلمود [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 50-79]
 • حیدری فر، مجید نقد دیدگاه‌ها در چرایی وجود آیات متشابه در قرآن [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 142-163]
 • حسینی، سید علی اکبر اسلوب‌های قرآن در بیان هنجارهای اخلاقی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 4-29]
 • حسینی، صدیقه قاعده‌افزایی تکرار فعل «قال» در راستای تبدیل آن به الگوی گفت‌وگو در قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 90-113]
 • حلیمی جلودار، حبیب الله تسدال و ادعای اقتباس آیات 27-32 سورۀ مائده از ترگوم و تلمود [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 50-79]

خ

 • خامه گر، محمد نگاهی به چگونگی نزول سوره‌های قرآن کریم [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 4-29]
 • خراسانی، علی نقد دیدگاه‌ها در تعیین مصداق «سائل» درآیه نخست سوره معارج [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 98-119]
 • خرقانی، حسن عوامل پدید آورندۀ ضرب آهنگ در قرآن [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 4-27]
 • خلوصی، داود واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقرَؤا القُرآنَ بِألحَانِ العَرَب» [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 120-149]

د

ر

 • راد، علی نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت‌بخش سوره‌های قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 54-71]
 • ربیع نتاج، سید علی اکبر تسدال و ادعای اقتباس آیات 27-32 سورۀ مائده از ترگوم و تلمود [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 50-79]
 • رحیمی، مرتضی جستاری در آیات فقهی «کتب ضلال» [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 114-137]
 • رستمی، محمد حسن عقل گرایی سید رضی در تفسیر [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 72-97]
 • رستمی کیا، مصطفی میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 150-173]
 • روحی برندق، کاووس میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 150-173]

س

ش

 • شیدایی، آرزو قاعده‌افزایی تکرار فعل «قال» در راستای تبدیل آن به الگوی گفت‌وگو در قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 90-113]

ص

 • صاعد رازی، محمدحسین شیوه مطلوب در نظریه‌پردازی علمی قرآن با تأکید بر علوم انسانی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 126-141]
 • صفوی، سیدمحمدرضا نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 30-53]

ع

 • عباسی، مهرداد تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل) [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 108-131]

ق

 • قاسمی زاد، علیرضا «دابّةالارض» یا پدیده‌ای از رخداد انرژی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 138-161]
 • قربان پور، حمید عقل گرایی سید رضی در تفسیر [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 72-97]
 • قهرمانی، علی قاعده‌افزایی تکرار فعل «قال» در راستای تبدیل آن به الگوی گفت‌وگو در قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 90-113]

ک

 • کریم پور، سید حسین نقد مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه‌های مفسران درباره آیه میثاق» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 84-107]
 • کریمی محلی، طاهره نقد دیدگاه‌ها در تعیین مصداق «سائل» درآیه نخست سوره معارج [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 98-119]

م

 • متقی زاده، عیسی میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 150-173]
 • محمدی‌فرد، علی‌رضا مقایسه ارزش تفسیری «اخبار صحابه و تابعان» و «روایات اهل بیت (ع)» در «التفسیر الاثری الجامع» [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 58-89]
 • مختارزاده نیکجه، مهدی تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل) [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 108-131]
 • میرعرب، فرج الله نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 30-53]
 • مصباح، کاظم قاعده ترجمه لغات مشترک فارسی و عربی و بررسی آن در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 162-181]
 • معرفت، حامد نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت‌بخش سوره‌های قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 54-71]
 • مهریزی طرقی، مهدی تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل) [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 108-131]

ن

 • نورائی، محسن نقد مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه‌های مفسران درباره آیه میثاق» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 84-107]

و

 • واسطی، عبدالحمید روش شناسی کشف و اعتبارسنجی اسباب نزول (الگوریتم دستیابی به اسباب نزول آیات) [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 4-29]
 • وحیدنیا، آلاء ماهیت هجای مصحف در سده‌های نخست اسلامی [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 28-49]

ی

 • یدالله پور، محمد هادی نقد مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه‌های مفسران درباره آیه میثاق» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 84-107]