کلیدواژه‌ها = ترجمه
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم

دوره 20، شماره 74، بهار 1394، صفحه 50-75

رضا امانی؛ ام البنین فرهادی؛ لیلا زربخش


2. ترجمه قرآن؛ تغییر متکلّم

دوره 18، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 52-69

امید خانه زاد


3. نقدی بر ترجمه آیات قرآن در جلد اول تفسیر نور

دوره 17، شماره 68، زمستان 1390، صفحه 136-147

حجت الله فسنقری


4. کژتابی‌های ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

دوره 16، 62-63، پاییز 1389، صفحه 364-380

محمد عبدالولی؛ ابوالفضل حرّی


5. نقدی بر ترجمه سوره‌های قرآن در مفاتیح الجنان

دوره 15، شماره 57، بهار 1388، صفحه 210-227

محمد جهان بین


6. ترجمه‏ پذیری قرآن میان نفی و اثبات

دوره 11، شماره 44، زمستان 1384، صفحه 6-25

شهره شاهسوندی


7. نظریه پردازان ترجمه

دوره 11، 42-43، پاییز 1384، صفحه 18-41

محمد بهرامی


8. گسست‏ ها و پیوست‏ های ترجمه و تفسیر قرآن

دوره 11، 42-43، پاییز 1384، صفحه 42-63

سید حسین هاشمی


9. راهی میان ترجمه و تفسیر

دوره 4، 13-14، تابستان 1377، صفحه 336-347

کمال الدین غراب


10. قرآن در مثنوی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1374، صفحه 275-314

مسعود مهدوی