دوره و شماره: دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 1-157 
1. اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن

صفحه 4-25

محمد خامه گر؛ حسن نقی‌زاده؛ محمدعلی رضایی کرمانی


2. ارزیابی روایات تقسیمات چهارگانه قرآن

صفحه 26-51

بتول احمدی؛ سهیلا پیروزفر؛ عباس اسماعیلی‌زاده


7. متدولوژی معناشناسی واژگان قرآن

صفحه 136-157

جواد سلمان زاده؛ زینب سادات حسینی