دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1374، صفحه 1-358 (ویژه اسباب نزول (2)) 
3. آشنایى با دانش اسباب نزول (2)

صفحه 35-64

سید ابراهیم سجادی؛ محمد بهرامی


6. نقد و بررسی کتاب‏های اسباب نزول

صفحه 125-156

محمد بهرامی؛ سید ابراهیم سجادی


16. سیر پژوهش در فرهنگ واژگان قرآنی

صفحه 341-358

گروه پژوهشی پژوهشهای قرآنی